Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2002

 
 
 

Zasedání roku 2002

Zápis ze 7. zasedání KÚR dne 31.5.2007

1. „US Nádraží Smíchov – revitalizace lokality “– předběžný návrh (03/2007)   Prezentaci US Nádraží Smíchov přednesl autor ing.arch. Valouch , ing.arch.Hrůza,zástupce   investora -   Sekyra Group ing. Buňát,      Studie vychází z podkladů pro zadání, zpracovatel ÚRM dat. 06/2006, navazuje na zásady ...
Publikováno: 04.06.2007, přečteno: 12734x

Zasedání dne 28. 3. 2002

Komise územního rozvoje na zasedání dne 28. 3. 2002 projednala následující materiály: 1. Vrchlického - Prachnerova - polyfunkční dům "A", "B" v k.ú. Košíře Výklad přednesl projektant - AP Atelier - ing. arch. Josef Pleskot. Jedná se o zástavbu proluky ul. Vrchlického - Prachnerova - Hlaváčkova. Polyfunkční dům ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 13641x

Zasedání dne 9. 5. 2002

Komise územního rozvoje na zasedání dne 9. 5. 2002 projednala následující materiály: 1. Interpelace p. Karla Pěkného a ing. arch. J. Láška k návrhu "Integrovaného domu Klamovka" na pozemku č. parc. 3997 v k.ú. Smíchov Původní stavební povolení propadlo. Mezi tím vyšla v platnost nová hygienická vyhláška se zpřísněnými ...
Publikováno: 01.08.2002, přečteno: 15682x

Zasedání dne 25. 4. 2002

Komise územního rozvoje na zasedání dne 25. 4. 2002 projednala následující materiály: 1. Stanovisko KÚR k dokumentaci k územnímu rozhodnutí na rekonstrukci domu - Na Celné 3/508 - GARNI HOTEL Navrhovatel přizván na 16.15 hod. Výklad k dokumentaci k územnímu řízení přednesl navrhovatel p. Tomáš Brychta - a ing. Skála - ...
Publikováno: 31.07.2002, přečteno: 14799x

Zasedání dne 28.1.2002

Komise územního rozvoje na 3. zasedání dne 28.1.2002 projednala následující materiály: 1. Urbanistická studie Smíchov - jih Magistrát hl.m.Prahy, sekce Útvar rozvoje oznámil veřejné projednání "Urbanistické studie Smíchov - jih" s výkladem, který se konal dne 22.1.2002. Fyzické a právnické osoby, orgány a organizace jsou oprávněny ...
Publikováno: 31.07.2002, přečteno: 15931x

Zasedání dne 17.1. 2002

Komise územního rozvoje na 2. zasedání dne 17.1. 2002 projednala následující materiály: 1. US Smíchov - jih Komise vyslechla výklad zpracovatele Urbanistické studii Smíchov - jih ing. arch. Valoucha a prodiskutovala své dotazy se zástupci pořizovatele Magistrátu hl.m. Prahy - sekce Útvaru rozvoje města: ing. Cvetlerovou, ing. Purnochovou a ing. ...
Publikováno: 31.07.2002, přečteno: 15161x

Zasedání dne 10.1. 2002

Komise územního rozvoje na 1. zasedání dne 10.1. 2002 projednala následující materiály: 1. Stanovisko KÚR k dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby SMÍCHOV GATE dle usnesení RMČ č. 11/425/2001 ze dne 27. 3. 2001 Komise konstatovala, že projektant zohlednil požadavky MČ P5 z 11. zasedání Rady MČ, konané dne 27.3.2001, č. usnesení ...
Publikováno: 31.07.2002, přečteno: 10770x
Vytisknout