Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2001

 
 
 

Zasedání roku 2001

Zasedání dne 1. 11. 2001

Komise územního rozvoje na svém 20. zasedání dne 1. 11. 2001 projednala následující materiály: 1. Zastavovací studie areálu "Pod Kotlářkou", Praha 5 - vstupní informace Areál je řešen na pozemku parc. č. 1899, k.ú. Košíře, spadající dle ÚPn do území výroby nerušící (NV), který je v souladu s funkčním využitím dle ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 12867x

Zasedání dne 25.10.2001

Komise územního rozvoje na svém 19. zasedání dne 25.10.2001 projednala následující materiály: 1. Studie administrativní budovy v ul. Vrchlického Navrhovaný víceúčelový objekt na nároží ulic Vrchlického, Hlaváčkova, Prachnerova o 5 nadzemních podlažích s podzemními garážemi.Vjezd do objektu z ul. Hlaváčkovy, výjezd do ul. Vrchlického. ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 12595x

Zasedání dne 16. 8. 2001

Komise územního rozvoje na svém 14. zasedání dne 16. 8. 2001 projednala následující materiály: 1. Silniční okruh kolem Prahy - stavba 514 Slivenec - Lahovice, dokumentace k ÚŘ Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic - Praha 4 Projektant: ing. Lebeda Jiří, Dopravně inž.kancelář, dat. 07/2001 Místo stavby: Praha 5 Rozsah stavby: 4 pruhová ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 10739x

Zasedání dne 29. 3. 2001

Komise výstavby na svém pravidelném 7. zasedání dne 29. 3. 2001 projednávala tyto materiály: 1. Německá škola v Jinonicích u obytného souboru Nad Zámečkem Záměr výstavby německé školy představil ing. ARCH. Kotík z ateliéru Omicron spolu se zástupci investora. Záměr navrhuje výstavbu německé školy zahrnující všechny stupně školství : ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 5858x

Zasedání dne 29.11.2001

Komise územního rozvoje na svém zasedání dne 29.11.2001 projednala následující materiály: 1. US SMÍCHOV - jih informace o předání dokumentace ÚMČ P5 Ing. Stanislav Langhammer podal informaci o připravovaném projednání US Smíchov - jih.Toto projednání se pozdrželo cca o 1 měsíc při kontrole dokumentace SÚRM a následných opravách. Dle ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 6026x

Zasedání dne 20. 12. 2001

Komise územního rozvoje na svém 23. zasedání dne 20. 12. 2001 projednala následující materiály: 1. Informace k projednání studie Břevnovské radiály Výklad k projednání studie Břevnovské radiály přednesl Ing. S. Langhammer. Informoval o vystavení dokumentace studie Břevnovské radiály v suterénu budovy ÚMČ č. 9 na nám. 14. října, P5 - do ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 6225x

Zasedání dne 1. 3. 2001

Na zasedání dne 1. 3. 2001 projednávala komise výstavby tyto hlavní body: ˇ US Nová Ves, část Průzkumy a rozbory; ˇ dokumentace k územnímu řízení stavby "SMÍCHOV-GATE"; ˇ návrh na změnu územního plánu na pozemcích číslo parcely 1052/3 a 1052/1, katastrální území Hlubočepy; ˇ náměty k rozvoji MČ Praha 5; ˇ stavba ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 5544x

Zasedání dne 4.10.2001

Na svém 18. zasedání dne 4.10.2001 projednala komise územního rozvoje následující materiály: 1. Studie AUTO-MOTO salon Vrchlického Navrhovaný 2-3 podlažní objekt s jedním podzemním podlažím je situován na pozemku při souběhu ulic Plzeňská a Vrchlického . Objekt částečně zakrývá pohled na stávající budovu celnice při vjezdu do ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 13208x

Zasedání dne 27.9.2001

Na svém 17. zasedání dne 27.9.2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1.Návrh úpravy územního plánu v katastrálním území Radlice Dokončení jednání z předchozího zasedání komise. Navržená úprava napomůže lepšímu využití území v Radlicích, pod Smíchovským hřbitovem a při ul. Štorkánova pro obytnou zástavbu. ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 13050x

Zasedání dne 13. 9. 2001

Na svém 16. zasedání dne 13. 9. 2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Bytový dům Barrandov" při ul. Štěpařská Novostavba bytového domu o 7 nadzemních podlažích a 2 podzemních podlažích se 126 malometrážními byty a 139 parkovacími stáními v suterénu. 2. Přístupový koridor na pozemek v ul. Stroupežnického 10 ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 12622x
Vytisknout