Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2001

 
 
 

Zasedání roku 2001

Zasedání dne 1. 11. 2001

Komise územního rozvoje na svém 20. zasedání dne 1. 11. 2001 projednala následující materiály: 1. Zastavovací studie areálu "Pod Kotlářkou", Praha 5 - vstupní informace Areál je řešen na pozemku parc. č. 1899, k.ú. Košíře, spadající dle ÚPn do území výroby nerušící (NV), který je v souladu s funkčním využitím dle ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 11237x

Zasedání dne 25.10.2001

Komise územního rozvoje na svém 19. zasedání dne 25.10.2001 projednala následující materiály: 1. Studie administrativní budovy v ul. Vrchlického Navrhovaný víceúčelový objekt na nároží ulic Vrchlického, Hlaváčkova, Prachnerova o 5 nadzemních podlažích s podzemními garážemi.Vjezd do objektu z ul. Hlaváčkovy, výjezd do ul. Vrchlického. ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 11030x

Zasedání dne 4.10.2001

Na svém 18. zasedání dne 4.10.2001 projednala komise územního rozvoje následující materiály: 1. Studie AUTO-MOTO salon Vrchlického Navrhovaný 2-3 podlažní objekt s jedním podzemním podlažím je situován na pozemku při souběhu ulic Plzeňská a Vrchlického . Objekt částečně zakrývá pohled na stávající budovu celnice při vjezdu do ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 11597x

Zasedání dne 27.9.2001

Na svém 17. zasedání dne 27.9.2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1.Návrh úpravy územního plánu v katastrálním území Radlice Dokončení jednání z předchozího zasedání komise. Navržená úprava napomůže lepšímu využití území v Radlicích, pod Smíchovským hřbitovem a při ul. Štorkánova pro obytnou zástavbu. ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 11388x

Zasedání dne 13. 9. 2001

Na svém 16. zasedání dne 13. 9. 2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Bytový dům Barrandov" při ul. Štěpařská Novostavba bytového domu o 7 nadzemních podlažích a 2 podzemních podlažích se 126 malometrážními byty a 139 parkovacími stáními v suterénu. 2. Přístupový koridor na pozemek v ul. Stroupežnického 10 ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 11098x

Zasedání dne 30. 8. 2001

Komise územního rozvoje na svém 15. zasedání dne 30. 8. 2001 projednala následující materiály: 1. Dokumentace k ÚŘ Radlická Business Park a stanovisko k umístění výjimečně přípustné stavby/využití území "parkově upravených ploch" pro účelovou komunikaci. KÚR nemá námitek k architektonickému řešení stavby a souhlasí s ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 11805x

Zasedání dne 16. 8. 2001

Komise územního rozvoje na svém 14. zasedání dne 16. 8. 2001 projednala následující materiály: 1. Silniční okruh kolem Prahy - stavba 514 Slivenec - Lahovice, dokumentace k ÚŘ Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic - Praha 4 Projektant: ing. Lebeda Jiří, Dopravně inž.kancelář, dat. 07/2001 Místo stavby: Praha 5 Rozsah stavby: 4 pruhová ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 9020x

Zasedání dne 28. 6. 2001

Na svém 11. zasedání 28. 6. 2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Trhací práce malého rozsahu při ražbě východní tunelové trouby "Mrázovka" úsek km 14,502 - 15,145 MČ nemá námitek proti použití trhacích prací malého rozsahu při splnění vymezených podmínek směřujících k minimalizaci trhacích prací, ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 8045x

Zasedání dne 31.5.2001

Na svém 11. zasedání 31.5.2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Studie zástavby podél ulic Holečkova-Švédská Ve studii je navržena zástavba podél ulic Holečkova-Švédská po demolovaných objektech v rámci výstavby Strahovského tunelu. Zástavba je navržena ve dvou variantách : var. A - objekty třípatrové + podkroví se ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 7319x

Zasedání dne 10.5.2001

Na svém 10. zasedání 10.5.2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Záměr výstavby golfového hřiště v Motole. Návrh předložila společnost GOLF Praha a.s. Hřiště by mělo být realizováno v prostoru mezi budoucí Břevnovskou radiálou, ul. Kukulovou, Plzeňskou a západní hranicí MČ Praha 5 a Praha 6. Cílovým řešením je ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 7694x
Vytisknout