Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Rada

Rada

Rada Městské části Praha 5 zasedá každou středu.
Jednání rady jsou neveřejná.
Usnesení rady jsou zveřejněna na internetu.

Rada MČ P5 je výkonným orgánem MČ P5 v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu MČ Praha 5. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Pavel Richter starosta MČ P5 pavel.richter@praha5.cz 257000590
Martin Slabý 1. zástupce starosty MČ P5 martin.slaby@praha5.cz 257000513
Bc. Lukáš Herold zástupce starosty MČ P5 lukas.herold@praha5.cz 257000902
Mgr. Vít Šolle zástupce starosty MČ P5 vit.solle@praha5.cz 257000506
JUDr. Tomáš Homola radní MČ P5 tomas.homola@praha5.cz 257000514
RNDr. Radomír Palovský, CSc. radní MČ P5 radomir.palovsky@praha5.cz 257000896
JUDr. Petr Lachnit radní MČ P5 petr.lachnit@praha5.cz 257000904
Jan Trojánek radní MČ P5, předseda politického klubu ANO 2011 jan.trojanek@praha5.cz 257000502
Bc. Martin Damašek radní MČ P5 martin.damasek@praha5.cz 257000508
Vytisknout