Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbory a oddělení

Řádkové zobrazení organizační struktůry Řádkové zobrazení organizační struktury

Starosta
Zástupci starosty
Rada Městské části
Tajemník
Kancelář starosty Kancelář tajemníka Kancelář městské části Odbor komunikace a informatiky Odbor legislativní Odbor ekonomický
Oddělení sekretariátu a protokolu Sekretariát KTA Oddělení služeb zastupitelům a organizační Sekretariát OKI Sekretariát OLEG Sekretariát OEK
Oddělení vnějších vztahů Oddělení personální a mzdové Oddělení správy movitých věcí a pokladny Oddělení informačních a komunikačních technologií a správy IT Oddělení právní a vymáhání pohledávek Oddělení rozpočtu
  Oddělení kontroly a auditu Oddělení spisové služby Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků Oddělení EU fondů Oddělení hospodářské činnosti
    Oddělení sekretariátů Oddělení sportu, kultury a pořádání akcí Oddělení výběrových řízení Oddělení účetnictví
          Oddělení finančního plánování
          Oddělení místních poplatků a pokut
Odbor sociální problematiky Odbor školství Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Odbor majetku a investic Odbor bytů a privatizace Odbor bezpečnosti
Sekretariát OSO Sekretariát OŠK Sekretariát OSP Sekretariát OMI Sekretariát OBP Sekretariát OBK
Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy a evidence nemovitostí a nebytových prostor Oddělení správy a pronájmu bytů a sociálního bydlení Oddělení krizového řízení a bezpečnostních analýz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Oddělení provozně technické správy budov Oddělení správy dopravy v klidu Oddělení přípravy a realizace investic Oddělení prodeje bytů  
Oddělení sociálních kurátorů     Oddělení stavebně-technické    
Odbor územního rozvoje Odbor matrik a státního občanství Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Stavební úřad Odbor ochrany životního prostředí Odbor dopravy
Sekretariát OÚR Sekretariát OMSO Sekretariát OŽOA Oddělení administrativně správní Sekretariát OŽP Sekretariát ODP
Oddělení rozvoje městské části a územního plánování Oddělení správy matrik a státního občanství Oddělení registrace Oddělení povolování staveb Oddělení ochrany přírody a krajiny Oddělení silničního hospodářství
Oddělení dopravní infrastruktury, památkové péče a ochrany přírody Oddělení ověřování, služeb a informací (Czech POINT) Oddělení kontroly Oddělení umísťování staveb Oddělení vodního a odpadového hospodářství Oddělení přestupků a posuzování projektů
    Oddělení přestupků      
    Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů      
Vytisknout