Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbory a oddělení

Řádkové zobrazení organizační struktůry Řádkové zobrazení organizační struktury

Starosta
Zástupci starosty
Rada Městské části
Tajemník
Kancelář starosty Kancelář tajemníka Kancelář městské části Odbor komunikace a informatiky Odbor legislativní Odbor ekonomický
Oddělení sekretariátu a protokolu Sekretariát KTA Oddělení služeb zastupitelům a organizační Sekretariát OKI Sekretariát OLEG Sekretariát OEK
Oddělení vnějších vztahů Oddělení personální a mzdové Oddělení správy movitých věcí a pokladna Oddělení informačních a komunikačních technologií a správy IT Oddělení právní a vymáhání pohledávek Oddělení rozpočtu
  Oddělení kontroly a auditu Oddělení spisové služby Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků Oddělení EU fondů Oddělení hospodářské činnosti
    Oddělení sekretariátů Oddělení sportu, kultury a pořádání akcí Oddělení výběrových řízení Oddělení účetnictví
          Oddělení finančního plánování
Odbor sociální problematiky Odbor školství Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Odbor majetku a investic Odbor bytů a privatizace Odbor bezpečnostní a prevence kriminality
Sekretariát OSO Sekretariát OŠK Sekretariát OSP Sekretariát OMI Sekretariát OBP Sekretariát OBK
Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy a evidence nemovitostí a nebytových prostor Oddělení správy a pronájmu bytů a sociálního bydlení Oddělení krizového řízení, prevence kriminality a protidrogové prevence
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Oddělení provozně technické správy budov Oddělení správy dopravy v klidu Oddělení přípravy a realizace investic Oddělení prodeje bytů  
Odd. sociálních kurátorů a terénních pracovníků     Oddělení stavebně-technické    
Odbor územního rozvoje Odbor občanskosprávní Odbor živnostenský Stavební úřad Odbor ochrany životního prostředí Odbor dopravy
Sekretariát OÚR Sekretariát OOS Sekretariát OŽI Oddělení administrativně správní Sekretariát OŽP Sekretariát ODP
Oddělení rozvoje městské části a územního plánu Oddělení matrik a státního občanství Oddělení živnostenské Oddělení povolování staveb Oddělení ochrany přírody a krajiny Oddělení silničního hospodářství
Oddělení dopravní infrastruktury, památkové péče a ochrany přírody Oddělení přestupků Oddělení kontroly Oddělení umísťování staveb Oddělení vodního a odpadového hospodářství Oddělení přestupků a posuzování projektů
  Oddělení ověřování pravosti podpisu a shody kopie s originální listinou        
  Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel        
  Oddělení místních poplatků a pokut        
Vytisknout