Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbory a oddělení

Řádkové zobrazení organizační struktůry Řádkové zobrazení organizační struktury

Starosta
Zástupci starosty
Rada Městské části
Tajemník
Odbor Kancelář starosty Odbor Kancelář tajemníka Odbor Kancelář městské části Odbor informatiky Odbor legislativní Odbor ekonomický
Oddělení sekretariátu Sekretariát KTA Oddělení služeb zastupitelům a organizační Sekretariát OIN Sekretariát OLEG Sekretariát OEK
Oddělení PR, tiskové a protokolu Oddělení kontroly a auditu Oddělení provozně ekonomické Oddělení informačních a komunikačních technologií a správy IT Oddělení právní a vymáhání pohledávek Oddělení rozpočtu
Oddělení sportu,kultury a památkové péče Oddělení personální a mzdové Oddělení spisové služby   Oddělení EU fondů Oddělení hospodářské činnosti
Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků   Sekretariát KMČ   Oddělení výběrových řízení Oddělení účetnictví
    Oddělení sekretariátů a krizového řízení     Oddělení finančního plánování
          Oddělení místních poplatků a pokut
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Odbor školství Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Odbor majetku a investic Odbor bytů a privatizace Odbor územního rozvoje
Sekretariát OSO Sekretariát OŠK Sekretariát OSP Sekretariát OMI Sekretariát OBP Sekretariát OÚR
Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy a evidence nemovitostí Oddělení správy a pronájmu bytů a sociálního bydlení Oddělení rozvoje městské části a územního plánování
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Oddělení provozně technické správy budov Oddělení správy dopravy v klidu Oddělení přípravy a realizace investic Oddělení prodeje bytů Oddělení dopravní infrastruktury a ochrany přírody
Odd. sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny     Oddělení využití nemovitostí    
      Oddělení stavebně-technické    
Odbor matrik a státního občanství Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Odbor Stavební úřad Odbor ochrany životního prostředí Odbor dopravy  
Sekretariát OMSO Sekretariát OŽOA Sekretariát OSÚ Sekretariát OŽP Sekretariát ODP  
Oddělení správy matrik a státního občanství Oddělení registrace Oddělení povolování staveb I. Oddělení ochrany přírody a krajiny Oddělení silničního hospodářství  
Oddělení ověřování a Czech POINT Oddělení kontroly Oddělení povolování staveb II. Oddělení vodního a odpadového hospodářství Oddělení přestupků a posuzování projektů  
  Oddělení přestupků Oddělení umísťování staveb   Oddělení přestupků dopravy v klidu  
  Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů        
Vytisknout