Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Občan šipka doprava Kontejnery

 

Anketa

V Praze 5 nebudou žádné herny, mohl by ale zůstat určitý počet kasin. Souhlasíte s tím?

 
 

Kontejnery

Kontejnery společnosti Regios a. s.

Kontejnery společnosti Regios a. s. hrazené z rozpočtu Městské části Prahy 5 budou přistavovány vždy v pátek v dopoledních hodinách, nejpozději do 10:00 hodin a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách, nejpozději v 15:00 hodin.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. - autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Další informace Vám poskytne pí. Kokošková z ÚMČ Praha 5, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně, tel. 257 000 121, e-mail: petra.kokoskova@praha5.cz

Kontejnery společnosti Pražské služby a. s.

Na každém stanovišti bude kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku dle harmonogramu. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen a již se nebude vracet. Na každém stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů.

Obsluha dále zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. - autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Sběrné dvory

Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy. Na území MČ Prahy 5 je to sběrný dvůr v ulici Puchmajerova. 

Kontaktní osoba Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení odpadů a ekologické výchovy RVP - Ing. Lukáš Janda, tel. 236 00 42 63, email: lukas.janda@praha.eu

Kontejnery na bioodpad

Kontejnery jsou hrazeny jak z rozpočtu hl. m. Prahy, tak i z rozpočtu MČ Praha 5 a jsou určeny pouze na bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Po celou dobu přistavení bude u kontejneru odborná obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu.

Další informace o těchto kontejnerech Vám poskytne pí. Kokošková z ÚMČ Praha 5, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně, tel. 257 000 121, e-mail: petra.kokoskova@praha5.cz

Rozpis stanovišť VOK naleznete níže v příloze.

Přečteno: 8x
Publikováno: 02.01.2013, poslední změna: 20.06.2016
Autor: tikal
Vytisknout