Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Firma

Firma

Praha 5 je nejpřívětivější pražskou městskou částí pro podnikatele, vyhrála pražské kolo Města pro byznys

Mezi ostatními městskými částmi zabodovala kvalitním hospodařením radnice a vysokým počtem podnikatelů. V obou kritériích patří Praha 5 k nejlepším. ...
Publikováno: 26.02.2016, přečteno: 33782x, autor: Kancelář starosty

ZÁKAZ PRODEJE - omezení otevírací doby obchodů o svátcích

Poslanecká sněmovna dne 29.6.2016 schválila nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Účinnost zákona je ode dne 1.10.2016. Podle tohoto zákona by tak zejména podnikatelé zabývající se činnostmi spojenými s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnostmi spojenými s nákupem a ...
Publikováno: 23.09.2016, přečteno: 14759x, autor: Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ - novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů Dne 1.7.2016 nabyla účinnosti novela Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 155/2016 Sb. Stávající právní úprava nařízení vlády se tímto přizpůsobuje ...
Publikováno: 15.08.2016, přečteno: 20166x, autor: Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

TRŽNÍ ŘÁD - novela účinná ode dne 14.7.2016 (včetně přílohy č.1)

Nařízení č. 13/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů    Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 27.6.2016 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském ...
Publikováno: 04.07.2016, přečteno: 38069x, autor: Odbor živnostenský

ZÁJEZDY - přísnější podmínky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře a cestovní agentury

Novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, přijatá zákonem č. 341/2015 Sb., přináší například pozitivní a negativní vymezení zájezdu. Nově byla v § 1 odst. 1 zákona upravena i definice zájezdu, která oproti původní úpravě obsahuje vymezení jiné služby cestovního ruchu ...
Publikováno: 26.05.2016, přečteno: 25261x, autor: Odbor živnostenský

OPPIK - dotační program na podporu českých podnikatelů

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen "OPPIK") je stěžejním programem na podporu českých podnikatelů v letech 2014-2020. Podávání žádostí v něm bylo spuštěno v roce 2015, praktické čerpání dotací na účty žadatelů se pak spustí nejdříve od poloviny roku 2016. Na programové období 2014-2020 v souladu s rozpočtovým ...
Publikováno: 25.05.2016, přečteno: 25476x, autor: Odbor živnostenský

UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE pro oblast živnostenského podnikání v ČR

Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o ...
Publikováno: 23.05.2016, přečteno: 26487x, autor: Odbor živnostenský

Praha 5 má svého Podnikatele a Živnostníka roku 2015

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 byly během slavnostního večera vyhlášeny výsledky ankety Podnikatel Prahy 5 roku 2015 a Živnostník Prahy 5 roku 2015. Lidé formou anketních lístků nejvíce ocenili práci podnikatele HUB, s.r.o. a živnostníka Krejčovství Buttig. ...
Publikováno: 26.02.2016, přečteno: 31187x, autor: root

PODPORA PODNIKÁNÍ - akční plán podnikání 2020

Po skončení veřejných konzultací, jejichž cílem bylo získat názor nejširšího okruhu subjektů na otázku, jak v EU posílit podnikání, zveřejnila  Evropské komise  "Akční plán podnikání 2020" (dále jen "APP2020"). Je zřejmé, že podpora podnikání je důležitá pro růst hospodářství a tvorbu pracovních míst a že malé a střední podniky jsou největším ...
Publikováno: 09.09.2015, přečteno: 37437x, autor: Odbor živnostenský

STRAVOVACÍ SLUŽBY - hygienická pravidla pro předvařené a vařené potraviny a oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost provozovatelů stravovacích služeb Ve smyslu § 23 odst. 4, zák č. 258/2000 Sb., v platném znění, vyplývá následující povinnost. Osoba, která hodlá provozovat stravovací službu, je povinna nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:  den zahájení činnosti , předmět a rozsah ...
Publikováno: 09.09.2015, přečteno: 38049x, autor: Odbor živnostenský
Vytisknout

Dne 30. 3. 2017 budete moci od 13:00 na stránkách Prahy 5 shlédnout online přenos ze zasedání zastupitelstva.
 
Napiště starostovi Dopravní omezení a uzavírky Rozpočet Rozpočty příspěvkových organizací Klikací rozpočet Praha 5 Participativni rozpočet Otevřená data Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů Právní poradna