Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Výbory a komise

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

STATUT

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu (KTOS) je iniciativní a poradní orgán Rady v oblasti zlepšování informačních systémů úřadu MČ a rozhodovacích procesů samosprávy MČ Prahy 5 (radnice)

V rámci své činnosti komise zejména: a) Předkládá RMČ Praha 5 návrhy, rámcový plán akcí (včetně návrhů finančního zabezpečení) pro zlepšování komunikace radnice s veřejností, transparence rozhodovacích procesů a participace veřejnosti v procesech radnice. b) Vyjadřuje se k novým investičním projektům, zakázkám a studiím, které ovlivňují transparenci a otevřenost radnice. c) Spolupracuje s poradními komisemi RMČ, výbory ZMČ a uživateli informací na rozvoji informačních systémů radnice MČ Praha 5. d) Zveřejňuje zápisy, pracovní dokumenty a pololetní zprávy o činnosti komise. e) Organizuje odborné akce pro veřejnost.

Předseda:  Miroslav Kazda (2013-2014),  Velek Ondřej, Ing (2012) 

 Místopředsedové:  Radek John Karel Novotný 

 Členové: Ing. Jiří Vitha Knap Jaroslav Velek Ondřej, Ing Bc. Lukáš Herold

  Zapisovatelka: Radka Kladivová - linka 199

Vytisknout