Oddělení správy nebytových prostor

Bc. Lukáš Janko , referent

Adresa Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

Telefon 257000456

4. patro, dveře č. 422

Permanentní nabídka - volné nebytové prostory k pronájmu

Uvedené nebytové prostory jsou v permanentní nabídce do doby nalezení zájemce o pronájem. Žádost o pronájem těchto prostor je možné na předepsaném formuláři podávat kdykoli v průběhu tohoto jejich zveřejnění, kdy následně bude případná žádost předložena k projednání Radě městské části Praha 5.

Tato permanentní nabídka nijak nesouvisí s Úřední deskou Úřadu městské části Praha 5, na které jsou zveřejňována veškerá oznámení záměrů pronájmů nebytových prostorů. Tato Úřední deska je umístěna zde: http://www.praha5.cz/cs/uredni-deska/odbor-majetku-a-investic

k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha  poslední způsob užívání poloha  min. požadovaná výše nájemného v Kč/m2/rok
SM 782 902 Arbesovo náměstí 13 49,70 kancelář přízemí  2100,00
SM 208 910 K Vodojemu 7 208,10 sklad suterén 400,00
SM 264 902 Křížová 43 40,50 archiv, sklad suterén 900,00
JI 300 908 Na Hutmance 0 15 garáž řadová garáž 400,00
JI 300 910 Na Hutmance 0 15 garáž řadová garáž 400,00
JI 300 915 Na Hutmance 0 15 garáž řadová garáž 400,00
JI 300 916 Na Hutmance 0 15 garáž řadová garáž 400,00
JI 300 917 Na Hutmance 0 15 garáž řadová garáž 400,00
SM 1047 904 Na Skalce 1 65,93 ordinace lékaře 1. patro 1700,00
KO 198 906 Plzeňská 49 328,00 sklad suterén 300,00
KO 452 903 Plzeňská 167 65,00 sklad suterén 500,00
KO 161 904 Vrchlického 5 156,83 dílna  přízemí (samostatný objekt) 1500,00
KO 479 903 Vrchlického 51 73,49 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 482 903 Vrchlického 49 89,90 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 483 903 Vrchlického 47 84,20 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 493 902 Vrchlického 41A 101,40 kancelář 4. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 493 902 Vrchlického 43B 44,20 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 1127 901 Zahradníčkova 20 51,30 ordinace lékaře přízemí 2100,00