Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení umísťování staveb

Ing. Dana Ševčíková , vedoucí oddělení

Telefon: 257000203
E-mail: dana.sevcikova@praha5.cz

Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a jeho prováděcími vyhláškami, provádí územní a stavební řízení pro umisťování a povolování  staveb. Vydává rozhodnutí, osvědčení a sdělení dle správního řádu např. řízení o výjimkách z vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Dana Ševčíková vedoucí oddělení dana.sevcikova@praha5.cz 257000203
Ing. Jana Voříšková referent jana.voriskova@praha5.cz 257000304
Ing.arch. Hana Gregorová referent hana.gregorova@praha5.cz 257000254
Ing. arch. Ivana Michaljaničová referent ivana.michaljanicova@praha5.cz 257000106
Ing. Zdena Vovsová referent zdena.vovsova@praha5.cz 257000129
Rudolf Krajník referent rudolf.krajnik@praha5.cz 257000191
Ing. Naďa Zečevičová referent nada.zecevicova@praha5.cz 257000132
Bc. Tomáš Majtner referent tomas.majtner@praha5.cz 257000219
Ing. arch. Hana Žišková referent hana.ziskova@praha5.cz 257000231
Vytisknout