Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení povolování staveb II.

Monika Pelzová , vedoucí oddělení

Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a jeho prováděcími vyhláškami, provádí územní a stavební řízení pro umisťování a povolování  staveb. Vydává rozhodnutí, osvědčení a sdělení dle správního řádu např. řízení o výjimkách z vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Jan Bzirský referent jan.bzirsky@praha5.cz 257000141
Karel Stuchlík referent karel.stuchlik@praha5.cz 257000277
David Poduška referent david.poduska@praha5.cz 257000114
Jiří Štrobl referent jiri.strobl@praha5.cz 257000180
Ing. Veronika Dobiášová referent veronika.dobiasova@praha5.cz 257000178
Monika Pelzová vedoucí oddělení monika.pelzova@praha5.cz 257000290
Vytisknout