Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení stavebně-technické

Miroslav Ptáček , pověřen vedením Odboru

Telefon: 257000176

Adresa Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

5. patro, dveře č.  525

Oddělení vykonává:

- zpracovává souhlasy vlastníka se stavbou, ke stavebnímu a územnímu řízení (na nemovitostech MČ i se stavbou souseda)
- vypracovává stanoviska k projektové dokumentaci nových staveb a stavebních úprav v objektech v majetku MČ P-5 
- zpracovává stanoviska k řízení o změnách užívání prostor v objektech MČ P5
- provádí místní šetření z důvodu: havárií, prodeje domů a pozemků, pronájmu pozemků, stavebního řízení, závěrečných kontrolních prohlídek, změn užívání staveb, reklam, stížností
- zajišťuje fotodokumentaci obecního majetku a její archivaci
- vede archiv nové dokumentace stavebních změn objektů MČ P5
- zpracovává plány oprav a údržby pro jednání a schvalování v orgánech obce
- kontroluje věcné i finanční plnění plánu oprav a údržby zajišťovaných správní firmou

Jméno Funkce E-mail Telefon
Miroslav Ptáček pověřen vedením Odboru miroslav.ptacek@praha5.cz 257000176
Zdeněk Kalina referent zdenek.kalina@praha5.cz 257000104
Ing. David Fober referent david.fober@praha5.cz 257000315
Klára Votavová technický pracovník klara.votavova@praha5.cz 257000175
Helena Ottová technický pracovník helena.ottova@praha5.cz 257000268
Vytisknout