Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

nezveřejnění auditů aj.

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

 

NEZVEŘEJNĚNÍ auditů, analýz a studií pořízených MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč

 

Vážený pane starosto,

 

Rada MČ zadala vypracování řady auditů, analýz a studií za přibližně 14 miliónů korun z veřejných prostředků. Ve své interpelaci ze dne 11. 12. 2012 jsem požadoval zveřejnění těchto studií. Vy jste slíbil ve své odpovědi ze dne 16. 1. 2013, že „audity, analýzy a studie, jejichž výčet obsahuje interpelace, budou zveřejněny v průběhu 1. čtvrtletí tohoto roku.“

 

Studie dodnes zveřejněny nejsou, pokud zveřejněním nemyslíte možnost občana dostavit se do kanceláře starosty či radního, kteří nechají případného zájemce nahlédnout do předmětných studií, auditů a analýz.

V této souvislosti Vás žádám o odpovědi na následující otázky:

 1)      Považujete za „zveřejnění“ dokumentů nikde neoznámené zpřístupnění daných dokumentů k nahlédnutí u radního či u vás?

2)      Pokud ne, kdy budou audity, analýzy a studie za 14 miliónů zveřejněny a jakým způsobem?

 

 Děkuji za odpověď.

 

V Praze dne 12.9.2013

 

Odpověď

 

 Vážený pane doktore,

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 12. 9. 2013 ve věci nezveřejnění auditů, analýz a studií pořízených MČ.

 Vzhledem k probíhajícímu ekonomickému vyjednávání považuji zveřejnění Vámi označených dokumentů prostřednictvím osobního nahlédnutí za dostatečné. Nemám v úmyslu nic tajit, nicméně nemohu dovolit, aby některé subjekty měly volný přístup k, pro Městskou část Praha 5, citlivým informacím. Zastupitelé, kteří projevili zájem, už mohli do uvedených auditů nahlédnout. Skoro to budí dojem, že nechcete jakožto opozice konstruktivně kontrolovat, ale bezmyšlenkovitě věšet citlivá data na web. Snad se mýlím.

 Veškeré uvedené audity budou zveřejněny na webových stránkách ve chvíli, kdy budou ukončeny procesy ekonomického vyjednávání.

 

 

S pozdravem

                                                                                                                                

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
19.09.2017 23.10.2017 20 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek Pronájem nebyt. prostoru - Kavárna Ano
19.09.2017 23.10.2017 20 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Jmenování vedoucí Odboru stavební úřad Ano
19.09.2017 05.10.2017 20 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter bezplatný převod pozemků na starém Barrandově, rozšíření stávajícího a vybudování nového dětského hřiště Ano
19.09.2017 05.10.2017 20 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ano
19.09.2017 05.10.2017 20 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Studentský dům - Polygon Barrandov Ano
20.06.2017 19.10.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Zeleň jako nástroj adaptace na klimatické změny a zabezpečení kvality života občanů Ano
20.06.2017 08.09.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Chybějící analýza stávající vybavenosti sídliště Barrandov Ano
20.06.2017 14.09.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Vypořádání námitky Stavebním úřadem k zajištění požární vody Ano
20.06.2017 08.09.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti Ano
20.06.2017 20.09.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Bc. Lukáš Herold Hokejová hala vs. levné nájemní byty Ano
25.04.2017 25.05.2017 18 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter výstavba na Císařské louce Ano
25.04.2017 22.05.2017 18 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter jmenování tajemníka Úřadu Ano
25.04.2017 30.05.2017 18 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Rámcová smlouva Ano
25.04.2017 14.06.2017 18 Josef Matoušek Ing. Pavel Richter stavební úřad Ano
25.04.2017 11.05.2017 18 Mgr. Jan Smetana Martin Slabý neplatnost ZMČ Ano
25.04.2017 26.05.2017 18 Mgr. Martina Pokorná Tajemník ÚMČ P5 Porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5 Ano
30.03.2017 05.05.2017 17 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Stav opatření cyklistické infrastruktury Ano
16.02.2017   16 Mgr. Martina Pokorná MUDr. Radek Klíma Porušení JŘ Rady Ne
16.02.2017 29.05.2017 16 Mgr. Martina Pokorná MUDr. Radek Klíma Interaktivní mapa Ano
16.02.2017 22.03.2017 16 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola bezmotorová doprava Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 513