Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

zveřejnění auditů

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

Zveřejnění auditů, analýz a studií pořízených MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč

 

Rada MČ zadala vypracování řady auditů, analýz a studií z veřejných  prostředků radnice. Dodnes nejsou  studie, analýzy a audity přístupné všem zastupitelům na intranetu  a nejsou ani zveřejněny.

 

Za studie, analýzy a audity níže vyjmenované zaplatila radnice celkem téměř  14 miliónů Kč.

 

1)„Přehledový audit hospodaření MČ Praha 5 za období 2009 – 2010“ od firmy NEXIA AP a. s. v ceně 2.136.000 Kč,

2)„Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický vývoj a strukturu školních zařízení“ od firmy VGD - AUDIT s. r. o. v ceně 2 160. 000 Kč,

3)"Energetická certifikace budov ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5" od firmy KVS - Projekt s.r.o. v ceně 2.352.000 Kč,

4)"Studie proveditelnosti posuzující ekonomické možnosti financování a výstavby sociálních bytů na území MČ Praha 5" od firmy Deloitte v ceně 2. 274. 000 Kč,

5)„Pasportizace, audity bytových a nebytových fondů" od firmy SECURITAS ČR s. r. o., v ceně 4.790.000 Kč

 

Prosím o sdělení, kdy budou výše zmíněné audity, analýzy a studie zveřejněny?

 

Zároveň žádám o neprodlené zpřístupnění zmíněných studií na intranetu pro zastupitele (nejpozději k datu odpovědi na tuto interpelaci).

 

Děkuji za odpověď a zpřístupnění dokumentů.

 

V Praze dne 11.12.2012

 

 

 

 

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď

Vážený pan RNDr. Jan Martinec, CSc.

                                                                     Zastupitel MČ Praha 5

                                                                      zde

 

 

 

 

 

                                                        V Praze dne 16.01.2013

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci ze dne 11. 12. 2013

 

Vážený pane doktore,

 

audity, analýzy a studie, jejichž výčet obsahuje Vaše interpelace, budou zveřejněny v průběhu 1. čtvrtletí tohoto roku, a to prostřednictvím věcně příslušného radního. 

K Vaší žádosti o zveřejnění na intranetu sděluji, že vzhledem k důvodným pochybnostem o zabezpečení intranetu vůči případnému úniku informací, Vám nemohu v daném termínu vyhovět. V tomto ohledu připomínám, že výše zmíněné materiály obsahují nejen některé osobní údaje chráněné právním řádem ČR, ale také zejména ekonomicky citlivé informace, jejichž únik by mohl podstatným způsobem poškodit další vyjednávání MČ P5 v ekonomické oblasti.

Mohu Vás ubezpečit, že mým záměrem není cokoliv tajit, právě naopak, nicméně je třeba reflektovat veškeré aspekty právní, ekonomické i jiné, které by zveřejnění neuváženým způsobem mohlo přinést.

 

S pozdravem

   

 

 

 

 

                                                                                Ing. Miroslav Zelený

                                                                                    starosta MČ P5 

     

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
19.09.2017 23.10.2017 20 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek Pronájem nebyt. prostoru - Kavárna Ano
19.09.2017 23.10.2017 20 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Jmenování vedoucí Odboru stavební úřad Ano
19.09.2017 05.10.2017 20 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter bezplatný převod pozemků na starém Barrandově, rozšíření stávajícího a vybudování nového dětského hřiště Ano
19.09.2017 05.10.2017 20 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ano
19.09.2017 05.10.2017 20 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Studentský dům - Polygon Barrandov Ano
20.06.2017 19.10.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Zeleň jako nástroj adaptace na klimatické změny a zabezpečení kvality života občanů Ano
20.06.2017 08.09.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Chybějící analýza stávající vybavenosti sídliště Barrandov Ano
20.06.2017 14.09.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Vypořádání námitky Stavebním úřadem k zajištění požární vody Ano
20.06.2017 08.09.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti Ano
20.06.2017 20.09.2017 19 Mgr. Martina Pokorná Bc. Lukáš Herold Hokejová hala vs. levné nájemní byty Ano
25.04.2017 25.05.2017 18 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter výstavba na Císařské louce Ano
25.04.2017 22.05.2017 18 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter jmenování tajemníka Úřadu Ano
25.04.2017 30.05.2017 18 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Rámcová smlouva Ano
25.04.2017 14.06.2017 18 Josef Matoušek Ing. Pavel Richter stavební úřad Ano
25.04.2017 11.05.2017 18 Mgr. Jan Smetana Martin Slabý neplatnost ZMČ Ano
25.04.2017 26.05.2017 18 Mgr. Martina Pokorná Tajemník ÚMČ P5 Porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5 Ano
30.03.2017 05.05.2017 17 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Stav opatření cyklistické infrastruktury Ano
16.02.2017   16 Mgr. Martina Pokorná MUDr. Radek Klíma Porušení JŘ Rady Ne
16.02.2017 29.05.2017 16 Mgr. Martina Pokorná MUDr. Radek Klíma Interaktivní mapa Ano
16.02.2017 22.03.2017 16 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola bezmotorová doprava Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 513