Pouze majitelé psů, kteří jsou nevidomí a držitelé průkazu ZTP/P budou osvobozeni od místního poplatku

Od místního poplatku budou dle zákona osvobozeni pouze držitelé psa, kterými jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P.

Držitelé průkazu ZTP/P, u kterých bylo osvobození od 1. 1. 2018 sporné, byli již správcem poplatku dne 3. 1. 2018 písemně vyzváni ke splnění rozhodného údaje pro účely tohoto osvobození.

Osvobození od poplatku se v žádném případě paušálně netýká starobních důchodců, samoživitelek nebo nemajetných lidí.

MČ Praha 5, Oddělení místních poplatků a pokut, tímto uvádí na pravou míru informace o osvobození od místních poplatků v návaznosti na článek s nepřesnými informacemi, uveřejněný v úterý 9. 1. 2018 na stránkách deníku Blesk.cz pod titulkem: Pozor, past: Máte pejska? Pokud do 15. ledna nepožádáte o osvobození od místního poplatku, máte smůlu.

(viz: http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-servis/517114/pozor-past-mate-pejska-pokud-do-15-ledna-nepozadate-o-osvobozeni-od-mistniho-poplatku-mate-smulu.html

V textu se mj. mylně uvádí, že pokud „důchodci, samoživitelky nebo nemajetní lidé do 15. ledna nepožádají svou radnici nebo obec o osvobození od placení místního poplatku, jejich nárok zanikne“, s tím, že „ nejrozšířenějším místním poplatkem je například platba za pejska, poplatek za užívání veřejného prostranství atd. Jeho výše se liší místo od místa.“

 

Přečteno: 45320x
Publikováno: 10.01.2018, poslední změna: 10.01.2018
Autor: Odbor Kancelář starosty