Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

Směna parcel 1282/1 a 1282/6 v k. ú. Hlubočepy - takzvaný Plácek - za část pozemku parc. č. 545 v k. ú. Smíchov

Směna parcel 1282/1 a 1282/6 v k. ú. Hlubočepy – takzvaný Plácek – za část pozemku parc. č. 545 v k. ú. Smíchov

 

Na 26. zasedání Rady městské části Praha 5, dne 7. 6. 2017, a následně na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, konaném 20. 6. 2017, byla odsouhlasena směna části pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě MČ P5, za pozemky v soukromém vlastnictví v Hlubočepech.

V místě východního vstupu do přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí bylo v minulém volebním období developerskou společností JRD připraveno několik projektů bytové výstavby. Proti všem těmto projektům se odvolávali místní občané i spolky, a to především s argumentem, že připravované stavby se nacházejí na území přírodního parku, případně také v ochranném pásmu rezervace Prokopské údolí, a jsou tudíž neslučitelné s ochranou přírody.

„Prokopské údolí není obyčejný park, jedná se o naprosto výjimečné území celopražského významu. Proto jsem rád přijal myšlenku místních obyvatel a občanských iniciativ týkající se záchrany volného vstupu a jsem rád, že se nám podařilo myšlenku úspěšně realizovat,“ upřesňuje starosta Ing. Pavel Richter.

Projekty byly specifické i tím, že byly situovány do místa, které tvoří jedinou veřejně přístupnou nástupní plochu do dále již sevřeného údolí. Veškeří návštěvníci, kteří sem přicházejí z Hlubočep od MHD nebo od vlaku, procházejí tímto místem a většina z nich využije louku pro zastávku a odpočinek. Navíc staré Hlubočepy nedisponují žádným náměstím, takže pozemky jsou místem setkávání a prostorem pro pořádání různých akcí, jako jsou například „Hlubočepský masopust“ nebo „Zažít město jinak“, které přitahují stovky návštěvníků z celé Prahy.

Samospráva MČ P5 toto vnímala jako palčivý problém, a tak již v roce 2013 bylo rozhodnuto o započetí jednání s firmou JRD o směně pozemků. Tato jednání nebyla dokončena a zároveň byla příslušným stavebním úřadem vydána povolení ke stavbám na obou pozemcích. Mezitím podal spolek Prokopovo o. s. petici s více než 2000 podpisy za zachování místa.

V tomto volebním období byla jednání obnovena a v průběhu podzimu 2016 byly podepisovány další petice – v nich bylo shromážděno 1422 podpisů a dalších 1106 v internetové verzi. Ty mimo jiné doložily celoměstský význam „Plácku“, jelikož zhruba 50 procent podpisů pocházelo od návštěvníků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy 5. Záměr zachovat stávající ráz předmětných pozemků z důvodu výše popsaných volnočasových aktivit, kulturního vyžití občanů a ochrany přírodního dědictví tak vzhledem k zákonné povinnosti MČ Praha 5 pečovat o všestranný rozvoj svého území i o potřeby svých občanů splnil znaky veřejného zájmu, a tím pádem i existenci legitimních a objektivních důvodů pro zamýšlenou směnu parcel, jež potvrdilo i stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky.

Na 26. zasedání Rady městské části Praha 5, dne 7. 6. 2017, a následně na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, konaném 20. 6. 2017, byla odsouhlasena směna části pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě MČ P5, za pozemky v soukromém vlastnictví v Hlubočepech. Paralelně s tím je usilováno o změnu územního plánu tak, aby předmětné pozemky, které hodlá městská část nabýt, nebyly nadále vedeny v kategorii funkčního využití OB – čistě obytné území, ale aby byly přeřazeny do kategorie funkčního využití SO3 – částečně urbanizované a rekreační plochy, tedy do kategorie odpovídající jejich současnému charakteru.

Dle slov Bc. Martina Damaška, radního MČ Praha 5, je plánováno prostranství na uvedených pozemcích zvelebit. Mohlo by zde vzniknout otevřené zelené prostranství, z něhož by občané startovali při svých výletech do „Prokopáku“, sloužilo by k odpočinku a oddechu, a také by bylo místem pro setkávání hlubočepských občanů.

 

Přečteno: 72447x
Publikováno: 30.06.2017, poslední změna: 30.06.2017
Autor: Kancelář starosty
Vytisknout