Pracovní skupina pro cyklodopravu

Rádi bychom Vás informovali, že ÚMČ Praha 5 zřídil Pracovní skupinu pro cyklodopravu. Tento iniciativní pracovní orgán bude mít za úkol přicházet s podněty na dopravní opatření, s návrhy priorit v rámci vyhotovených studií cyklogenerelu cyklodopravy a zároveň připravovat podněty ke zpracování studií pro podporu cyklodopravy.

Své vlastní náměty, připomínky a podněty, jak zlepšit infrastrukturu pro cyklisty na území MČ Praha 5, můžete zasílat na e-mailovou adresu: cyklo@praha5.cz.

Přečteno: 55461x
Publikováno: 08.06.2017, poslední změna: 08.06.2017
Autor: Kancelář starosty