Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Aktuality

 
 
 

Volby do EP - zpravodajství z Prahy 5 ONLINE

V průběhu obou volebních dní (pátek 23. a sobota 24. 5.) Vás budeme informovat o aktuálním dění, odhadech účasti a dalších zajímavostech z aktuálních Voleb do Evropského parlamentu. Sledujte proto tento příspěvek, kde se vždy dozvíte vše podstatné nejrychleji!

V případě nesnází se můžete také obrátit na Facebook Úřadu MČ Praha 5 a položit v komentářích svůj dotaz. Jednoduše navštivte http://facebook.com/UMCPraha5

Kontaktní linka pro dotazy občanů Prahy 5 na volební štáb: 257 325 125, 257 000 992

ONLINE

16.50

Všechny výsledky a materiály OVK předány ČSÚ, který je akceptoval. Připomínáme, že oficiální výsledky budou zveřejněny až v neděli ve 23.00 hodin (v celé EU najednou).

15.30

Průběh voleb zhdonotil také tajemník ÚMČ Praha 5 Mgr. Jiří Radil:

"S uzavřením volebních místností již v pořadí třetích voleb do Evropského parlamentu si dovolím poděkovat spoluobčanům na Praze 5 za odpovědnost, neboť volební účast pravděpodobně překročí celorepublikový průměr, přestože i tak zůstává i nadále nízká. Dovolím si poděkovat všem členům volebních komisí, kteří v této chvíli ještě počítají výsledky hlasovaní, za jejich angažovanost a zodpovědný přístup. A v neposlední řadě všem zaměstnancům Úřadu městské části Praha 5 za dobře odvedenou práci jak v přípravě, tak i v provedení celých voleb ve všech 81 volebních obvodech. Výsledky sice budou zveřejněny až 25. 5. 2014 ve 23:00, ale lze už nyní konstatovat, že se volby na Praze 5 obešly bez větších excesů. Některé podněty vzniklé v průběhu voleb bude nutno nyní analyzovat a podat vyšším volebním orgánům. Jako například několikanásobný problém znemožnění hlasovaní lidí, kteří se těsně před volbami přestěhovali. V letošním roce byly tyto volby ty jednodušší a pouhou průpravou na podzimní komunální a senátní volby. Děkuji ještě jednou všem zainteresovaným a těším se na úspěšnou spolupráci na podzim."

 

14.40

Na úřad Prahy 5 dorazili první výsledky, konkrétně z vol. místnosti 5004 umístěné v ZŠ Kořenského 10.

14.00

Volební místnosti se uzavřely, sčítání začalo.

13.50

Dle odhadů volebního štábu na městské části Praha 5 přišlo k volebním urnám během letošních voleb do Evropského parlamentu jen 25,9 % voličů. Ačkoliv půjde téměř o nejnižší volební účast v novodobé historii Prahy 5 (25,1 % byla účast v rámci prvního kola volby do Senátu v roce 2002), lze očekávat, že i přesto přesáhne republikový průměr. Češi si na oficiální výsledky počkají do nedělní noci, neboť budou zveřejněny v celé EU najednou.

I přes nízkou volební účast se na uspořádání voleb do Evropského parlamentu v Praze 5 podílelo více než 800 lidí, jen členů okrskových volebních komisí bylo 724 včetně zapisovatelek. „Rád bych poděkoval všem, kteří se podílí na bezproblémovém průběhu voleb na území městské části. Opět jsme načerpali mnoho podnětů pro zlepšení informovanosti pro další volby, které nás čekají již na podzim. Kromě voleb do zastupitelstva Prahy 5 nás čekají také volby do zastupitelstva hlavního města a do Senátu Parlamentu ČR,“ dodal JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty.

Náhradních lístků zůstalo komisím velké množství.


12.40

Volební účast v Praze 5 dle odhadů volebního štábu dosáhla v 12.30 hodin 22,9 %.

11.05

Odhad volební účasti v Praze 5 k 11.00 hod. je 19,54 %. "Čísla zřejmě potvrdí pravidlo, že druhý den chodí k volbám méně lidí, než den první. Přesto jsem rád, že obyvatelé Prahy 5 alespoň v tomto počtu k volbám jdou a aktivně se tak podílejí na výběru nových 751 poslanců, z nichž bude 21 z České republiky," komentoval průběžnou volební účast místostarosta Petr Lachnit.

10.15

Nejčastější problém, který může zamezit občanovi volit v místě jeho nového trvalého bydliště, je nevyškrtnutí ze seznamu voličů v původním bydlišti. "Pokud jste se do Prahy 5 nově přistěhovali, nemusíte být v místních seznamech voličů ještě zapsáni. Pokud nemáte potvrzení, že jste vyškrtnuti v původním bydlišti, musíte bohužel volit v obci, kde jste dříve bydleli," vysvětlil JUDr. Jan Dufek z organizačního volebního štábu Prahy 5.

09.40

V sobotu ráno odhadovaná volební účast vzrostla jen mírně, a to na 16,6 %. Nejvíce voličů dosud odvolilo v okrsku 5035 v ZŠ Podbělohorská (26,8 %), nejmenší vol. účast mezi sledovanými okrsky zaznamenali na náměstí 14. října (9,05 %).

8.00, sobota 24. 5. 2014

V Praze 5 se otevřelo v 8.00 hodin všech 81 volebních místností. Voliči je mohou navštívit až do 14.00 hodin.

 

________________________________________________

22.00

Odhadovaná volební účast během prvního dne voleb do Evropského parlamentu dosáhla v Praze 5 14,13 %

Volební místnosti na území městské části Praha 5 se během prvního dne voleb do Evropského parlamentu voliči příliš neplnily. Odhadovaná volební účast v pátek dosáhla jen 14,13 %, registrováno je přitom v páté městské části 59 312 voličů.

„Prozatímní sčítání počtů voličů potvrzuje prognózu odborníků, že letošní volební účast během voleb do Evropského parlamentu bude nižší než v roce 2009. Tehdy přišlo v Praze 5 volit celkem 35,1 % voličů, letošní číslo po zítřejším uzavření volebních místností bude pravděpodobně nižší. Nicméně odhady volební aktivity obyvatel Prahy 5 překonávají celorepublikový průměr, lze tedy v Praze 5, resp. hlavním městě, očekávat vyšší volební účast než ve zbytku republiky,“ shrnul 1. zástupce Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit.

Volební místnosti se znovu otevřou v sobotu v 8.00 hodin, volit bude možné až do 14.00 hodin.

20.10

Volební účast se za posledních 90 minut zvýšila zhruba o jeden procentní bod na 12,2 % (odhad k 20.00 hod.). "Nečekáme, že by večer mělo dojít k výraznějšímu nárůstu volební účasti, nicméně někteří voliči přicházejí tradičně těsně před uzavřením volebních místností. To nastane v 22.00 hodin, znovu volit bude možné až v sobotu od 8.00 hod.," informoval Luděk Sefzig, mluvčí radnice.

19.45

Jak probíhali volby do Evropského parlamentu na území Prahy 5 v roce 2009? Volební účast dosáhla 35,1 %, celkem se voleb v Praze 5 zúčastnilo 22 211 voličů z celkového počtu 63 281.

Dle odhadů analytiků i průběžných čísel bude letošní účast nižší než v roce 2009, a to jak v lokálním, tak v celorepublikovém měřítku.

19.05

V 19.00 odvolil v ZŠ Weberova také 1. zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit. "Jsem rád, že dle prvních odhadů překoná již tradičně volební účast občanů Prahy 5 celorepublikový průměr. Je to důkaz, že místní lidé se zajímají o budoucnost České republiky a její postavení na mezinárodní scéně. Doufám jen, že změna počasí a déšť neodradí lidi od možnosti hlasovat a aktivně se podílet na budoucím vývoji evropské politiky," konstatoval JUDr. Petr Lachnit.

18.40

Odhad aktuální volební účasti obyvatel Prahy 5 v 18.30 hodin: 11,08 %, tedy výrazně nad avizovaným celorepublikovým průměrem, který se pohybuje okolo 5 %.

17.30

Pro zajímavost několik čísel: Praha 5 patří je čtvrtým největším přebíracím místem v Praze (před ní je Praha 10, Praha 6 a Praha 4) a také v první desítce největších územních celků v zemi. V rámci voleb do Evropského parlamentu je v páté městské části registrováno 59 312 voličů. V aktuálních 81 okrskových volebních komisích zasedá nyní 724 členů včetně zapisovatelek.

17.15

Odhad aktuální volební účasti dosáhl v 17.00 hodin 7,57 %. Volební účast v jednotlivých sledovaných volebních místnostech se pohybovala mezi 3,38 až 16 procenty.

16.25

Víte, že v případě závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete požádat okrskovou volební komisi i během voleb o to, abyste mohli hlasovat mimo volební místnost do tzv. přenosné volební schránky? Příslušná OVK k Vám vyšle dva své členy vybavené touto schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze stálého seznamu voličů. Od občana je potřebné získat tyto informace: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, poschodí, ve kterém se byt nachází a jakým způsobem se okrsková volební komise dostane do domu. Vhodné je uvést i telefonní spojení na žadatele. "Během voleb doporučujeme objednávat přenosnou hlasovací schránku přímo přes telefony v příslušné volební místnosti v daném okrsku," dodal JUDr. Jan Dufek z Odboru občanskosprávního. Telefonní čísla naleznete do příslušných volebních místností naleznete také pomocí vyhledávače na adrese: http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/arcgis_api/volebna_mapa/volebni_okrsky/iframe/

15.45

První odhad volební účasti

V 15.30 hodin byla volební účast v Praze 5 na úrovni 5,45 %.


15.25

První kroky místostarosty JUDr. Petra Lachnita při návštěvách okrskových volebních komisí směřovaly do ZŠ Chaplinovo náměstí na Barrandově, kde probíhají stavební práce na celkovém zateplení a výměně oken. Zástupce starosty se osobně přesvědčil, že probíhající práce nijak nezasahují do průběhu voleb a voliči nejsou obtěžováni například hlukem či prachem ze staveniště. Kromě Chaplinova náměstí probíhají nezbytné stavební práce v rámci projektu Snižování energetické zátěže budov ZŠ a MŠ také v Základní škole V Remízku.

"Členové okrskových volebních komisí nejsou probíhajícími pracemi na zateplení ZŠ Chaplinovo náměstí nijak rušení," ujistil se 1. zástupce starosty Petr Lachnit.

 

14.50

Volební komise zaznamenaly prvního voliče s neplatným občanským průkazem. Dotyčný ovšem může dojít na Úřad městské části Praha 5 ve Štefánikově ulici, kde mu vystaví dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc. Je třeba doložit 2 ks fotografií o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana a zobrazující ho v předním čelném pohledu. "V případě nahlášení ztráty, poškození, zničení a odcizení OP je nutné uhradit také správní poplatek ve výši 100,- Kč. Ten se nehradí, jedná-li se o OP s prošlou lhůtou platnosti," informoval JUDr. Jan Dufek, vedoucí Odboru občanskosprávního.

14.30

Mezi okrsky s nejvyšší návštěvností voličů v prvních minutách po otevření volebních místností se na Barrandově zařadila MŠ Kurandové. Za prvních 30 minut zde v jediné místnosti odvolilo více než 40 voličů.

 

14.05

První odhady volební účasti v Praze 5 lze očekávat před 16. hodinou odpoledne. V rámci stanoveného termínu do 8. května přijal Úřad městské části Praha 5 pouze 198 žádostí o vydání voličských průkazů. "I z tohoto čísla lze očekávat nízkou volební účast v letošních volbách do Evropského parlamentu," sdělil svůj odhad Petr Lachnit, 1. zástupce starosty Prahy 5.

14.01

1. zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit navštíví jako první volební místnosti na Barrandově.

14.00, pátek 23. 5. 2014

Právě se pro veřejnost otevřelo 81 volebních místností. Volit dnes můžete do 22.00, zítra se volební místnosti odpečetí v 8.00 hodin ráno.

Pro vyhledání správné okrskové volební místnosti použijte například vyhledávač dostupný na adrese http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/arcgis_api/volebna_mapa/volebni_okrsky/iframe/

Přečteno: 12408x
Publikováno: 23.05.2014, poslední změna: 26.05.2014
Autor: Kancelář starosty
Vytisknout