Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Úřední deska šipka doprava Kancelář městské části

 
 
 

1.ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

S V O L Á V Á M

1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5,

které se koná  18.11.2010 od 12 hodin v zasedací síni ZMČ Praha 5,

Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro

 

           PROGRAM:

 

      - Zahájení

     - Složení slibu zvolených členů ZMČ P5 

     - Schválení programu ustavujícího zasedání ZMČ P5

     - Volba ověřovatelů zápisu 1. zasedání ZMČ P5

     - Volba volební a mandátové komise

     - Volba návrhové komise

     - Schválení Jednacího řádu ZMČ P5

     - Schválení Volebního řádu ZMČ P5

     - Volba starosty MČ P5

     - Vystoupení nově zvoleného starosty MČ P5

     - Návrh na složení Rady MČ P5

     - Stanovení počtu uvolněných členů RMČ

     - Volba členů Rady MČ P5

     - Stanovení výborů ZMČ P5

     - Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných předsedů výborů ZMČ P5

     - Volba předsedů výboru ZMČ P5

     - Volba členů výborů ZMČ P5

     - Pověření členů ZMČ Praha 5, před kterými budou snoubenci činit prohlášení o    uzavření  manželství

     -  Pověření členů ZMČ P5 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.

     -  Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 5 ve volebním období 2010-2014

V Praze  10.11.2010 

                                                            Ing. Petr Horák     

 

 

Přečteno: 58979x
Publikováno: 10.11.2010, poslední změna: 10.11.2010
Vytisknout